جزئیات مناقصه و مزایده

مناقصه خريد کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات گرانوله به میزان 50 هزار تن از تامین کنندگان داخلی و 50 هزار تن از تولید کنندگان داخلی
  • مهلت دریافت سند : ۴ بهمن ۱۴۰۲

دانلود فایل

  • متن آگهی:
  • شرایط:
  • قرارداد:

 شرکت خدمات حمايتي كشاورزي وابسته به وزارت جهادکشاورزی در نظر دارد نسبت به خريد کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات گرانوله به مقدار 50  هزار تن از تامین کنندگان داخلی و کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات گرانوله به مقدار 50  هزار تن از تولید کنندگان داخلی از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای اقدام نمايد. لذا از متقاضيان دعوت مي‌گردد جهت دريافت اسناد مناقصه از روز یکشنبه  مورخ 1402/11/1 لغايت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1402/11/4 ( 4 روز کاری) با دردست داشتن معرفي نامه  معتبر و ارائه  فيش واريزي به مبلغ 500.000 ريال  (برای هر کدام از کودهای مذکور)  ازطریق دستورپرداخت ساتنا یا پایا به شماره شبا حساب 250100004001039704005791IR-) و با شناسه واریز سی کارکتری به شماره 358039782263500650000000000006  نزد بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به نشانی: تهران - خيابان گاندي کوچه چهارم پلاک1 طبقه 9، دفترکمیسیون معاملات مراجعه نمايند. ضمنا" آخرین مهلت ارائه پیشنهادات برای تامین کنندگان کود دی آمونیوم فسفات گرانوله حداکثر تا پایان  وقت اداری روز یکشنبه  مورخ 15 /11/ 1402 و برای تولید کنندگان کود دی آمونیوم فسفات گرانوله حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  مورخ  1402/11/23 به اداره حراست  (طبقه هشتم)  شـرکت  واقع  در نشانـی  فوق الاشاره  می باشد.

بازگشايـــي پاكات پيشنهادي  برای تامین کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات گرانوله روز دوشنبه مورخ 1402/11/16 ساعت 14 و برای تولید کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات گرانوله روز سه شنبه مورخ 1402/11/24 ساعت 14 در آدرس فوق الذکر خواهد بود.  یادآوری می گردد مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به  شرح  ذیل می باشد که  به  دو صورت  پرداخت  نقدی و ضمانت  نامه  بانکی قابل ارائه می باشد.

 

مبلغ تضمین برای هر تن کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات گرانوله برای تامین کنندگان  3،629،080 ریال.

 

مبلغ تضمین برای هر تن کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات گرانوله برای تولید کنندگان  4،302،990 ریال.

ضمنا"جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد ضمن تماس با  شماره تلفن02184831156 به‌ آدرس اینترنتی شرکتwww.assc.ir  وآدرس پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات http://iets.mporg.ir  نیزمراجعه فرمائيد. 


آخرین اخبار