جزئیات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده عمومی یک مرحله یی استان قزوین
  • مهلت دریافت سند : ۲۸ بهمن ۱۴۰۲
  • منتشر کننده : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

دانلود فایل

فروش مواد حاصل از بوجاری گندم.


آخرین اخبار