جزئیات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه خرید 10 هزار تن کود شیمیایی کلرور پتاسیم گرانوله
  • مهلت دریافت سند : ۲۷ اسفند ۱۴۰۲

دانلود فایل

  • متن آگهی:
  • شرایط:
  • قرارداد:

 

 

خدمات حمايتي كشاورزي وابسته به وزارت جهادکشاورزی در نظر دارد نسبت به خريد کود شیمیایی کلرور پتاسیم گرانوله به مقدار 10  هزار تن از تولیدکنندگان داخلی از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای اقدام نمايد. لذا از متقاضيان دعوت مي‌گردد جهت دريافت اسناد مناقصه از روز سه شنبه مورخ 1402/12/22 لغايت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1402/12/27 ( 4 روز کاری) با دردست داشتن معرفي نامه  معتبر و ارائه  فيش واريزي به مبلغ 500.000 ريال  ازطریق دستورپرداخت ساتنا یا پایا به شماره شبا حساب 250100004001039704005791IR-) و با شناسه واریز سی کارکتری به شماره 358039782263500650000000000006  نزد بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به نشانی: تهران - خيابان گاندي کوچه چهارم پلاک1 طبقه 9، دفترکمیسیون معاملات مراجعه نمايند. ضمنا" آخرین مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا پایان  وقت اداری روز دو شنبه مورخ 20/01/1403 به اداره حراست  (طبقه هشتم)  شــــرکت  واقع  در نشانـــی  فوق الاشاره  می باشد.

بازگشايـــي پاكات پيشنهادي کود شیمیایی کلرور پتاسیم گرانوله روز سه شنبه  مورخ 1403/01/21 ساعت 14 در آدرس فوق الذکر خواهد بود.  یادآوری می گردد مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به شرح ذیل می باشد که به دو صورت پرداخت نقدی و ضمانت نامه بانکی قابل ارائه می باشد.  

 

 

مبلغ تضمین برای هر تن کود شیمیایی کلرور پتاسیم گرانوله 6،609،760 ریال.

 

آخرین اخبار