جزئیات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده عمومی فروش کودهای کف انبارهای سازمانی استان هرمزگان
  • مهلت دریافت سند : ۱ خرداد ۱۴۰۳

دانلود فایل

  • قرارداد مزایده عمومی فروش کودهای کف انبارهای سازمانی استان هرمزگان:
  • شرایط مزایده عمومی فروش کودهای کف انبارهای سازمانی استان هرمزگان:


آخرین اخبار