جزئیات مناقصه و مزایده

مناقصه امحاء حدود 72,875 لیتر/کیلوگرم سموم تاریخ مصرف منقضی
  • مهلت دریافت سند : ۶ تير ۱۴۰۳

دانلود فایل

  • متن آگهی:

شركت خدمات حمايتي كشاورزي وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد امحاء  حدود 72،875/730 (هفتاد و دو هزار و هشتصد و هفتاد و پنج ممیز هفتصد و سی) کیلوگرم/لیتر سموم سنواتی،تاریخ منقصی  و غیرقابل مصرف موجود در انبارهای مجتمع شیمیایی آبیک را از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به پیمانکاران واجد شرايط دارای مجوز معتبر از مراجع ذیصلاح واگذار نمايد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه، ارائه پیشنهاد ، بازگشایی پیشنهادات و...  " از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی(توکن) را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند،

1-شماره  فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه: ۲۰۰۲۰۰۱۰۷۸۰۰۰۰۱۰ روز چهارشنبه مورخه 1403/3/30         

2- نام و نشانی مناقصه گزار: تهران خیابان گاندی جنوبی کوچه چهارم پلاک 1 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

3-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز  چهارشنبه مورخه 1403/3/30   لغایت ساعت 19 روز چهارشنبه مورخه1403/4/6

4- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی- بارگذاری در سامانه بصورت pdf -: تا ساعت  19روز شنبه مورخه 1403/4/16

*لازم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل30 روز  از  تاریخ بازگشایی و قرائت پاکت  ج- نرخ پیشنهادی- اعتبار داشته باشند.

5-تاریخ گشایش پیشنهاد ها : روز یکشنبه مورخه 1403/4/17 ساعت 10 صبح

6-میزان و نوع تضمین فرآیند اجرای کار مبلغ:   440,898,167 (چهارصد و چهل میلیون و هشتصد و نود و هشت هزار ویکصد و شصت و هفت ریال) ریال که به  دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت نقدی (فیش واریزی) بحساب شبای شماره IR250100004001039704005791 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز 358039782263500650000000000007 قابل ارائه می باشد.

7-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع (الف)علاوه بر بارگذاری در سامانه، می بایستی بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخه1403/4/16به اداره حراست(طبقه 8) مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.

 

ضمنا جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد ضمن تماس با  شماره تلفن 84831038-021  به  آدرس اینترنتی شرکتwww.assc.ir وآدرس  پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات  http://iets/mporg.ir نيز مراجعه فرمائيد.

-شماره تماس پشتیبانی سامانه : 1456 و دفتر ثبت نام در سامانه :  مراجعه به سایت اینترنتیsetadiran.ir

 

 


آخرین اخبار