جزئیات مقاله

تهیه کننده : مهندس رحمان امامی/ کارشناس ارشد

مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی استان مازندران

لطفا برای مشاهده متن مقاله کلیک نمایید

 

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/