جزئیات مقاله

منبع: فائو (FAO)

مترجم: لاله تاجی پور- کارشناسی مدیریت بازرگانی

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 

لطفا برای مشاهده متن مقاله کلیک نمایید

 

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/