جزئیات مقاله

سقوط شاخص قیمت موادغذایی فائو به پایین ترین سطح خود در طی 17 ماه

 

 

مترجم: لاله تاجی پور کارشناس مسئول بذر درختان گرمسیری

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/