اخبار

به گزارش ویژه نامه نوروز 1400 روزنامه اطلاعات: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: اکنون از برنامه ابلاغی سال جاری ۲.۴ میلیون تن کود اوره صد در صد  آن تامین و توسط شبکه بزرگ کارگزاران تو...
به نقل از خبرگزاری ایرنا: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از نهایی شدن پنج طرح بزرگ برای تامین کودهای فسفات و پتاس مورد نیاز و بی‌نیازی از واردات در این زمینه خبر داد. «حمید ر...
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در آستانه کشت بهاره تامین نیازکشاورزی به کودهای فسفاته از منابع داخلی، در اولویت کاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قراردارد. ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ، 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،