برگزاری جلسه مناقصه کمیسیون معاملات

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران  ؛

جلسه کمیسیون معاملات استان برای انتخاب پیمانکار جدید نیروهای حفاظتی شرکت در محل سالن اجتماعات مدیریت استان تهران برگزار شد ، بر اساس مجوزهای ستادی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  برای انتخاب پیمانکار نیروهای حفاظتی از طریق مناقصه در تاریخ 1401/2/25تشکیل جلسه داد، در مراسم بازگشایی و بررسی الکترونیکی پاکات الف – ب  و ج تعداد4 موسسه حفاظتی شرکت کننده در مناقصه ، موسسه حفاظتی نظم گستران فردا راسخ به عنوان برنده مناقصه اعلام گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید