برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی استان البرز در اردیبهشت ماه سال 1401

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی  ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،  در روز دو شنبه،  بیست و پنجم اردیبهشت  ماه سال جاری، ساعت 11 ،با هماهنگی  کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید