برگزاری همایش های آموزشی ترویجی و معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

برگزاری سومین همایش از سری همایش های آموزشی ترویجی و معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازاریابی و امور مشتریان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

آقای سعیدی  مدیر بازاریابی و امور مشتریان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از استقبال خوب کارگزاران و مدعوین استان گلستان از همایش یکروزه آموزشی ترویجی و معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خبر داد  و افزود این همایش در راستای اجرای طرح خود کفای کود های کشاورزی و حمایت از شرکت های دانش بنیان تولید کننده کود های کشاورزی برگزار گردید و استان گلستان سومین همایش از سری همایش های برنامه ریزی شده در کل کشور بوده و تا پایان شش ماهه نخست سال  بیست و نه همایش دیگر باقی مانده  است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید