حضور گروه پایش در تعاونی سبزیکاران ری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛ 

گروه پایش شرکت در ادامه نظارتهای میدانی با حضور در کارگزاری شرکت تعاونی سبزیکاران شهر ری در جریان روند خدمات رسانی این کارگزاری به کشاورزان و سبزیکاران قرار گرفت، در این بازدید مدیرعامل تعاونی مذکورگزارشی از عملکرد کارگزاری یک ماه اخیر را ارائه نمود .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید