اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛

 35 تن کود  کلرور پتاسیم پودری به مقصد کارگزاران استان ارسال شد، به گفته مسئول انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این مقدار کود به مقصد کارگزاریهای تعاونی روستایی وحدت کریم آباد، تعاونی شهرآفتاب و نواب صفوی اسلامشهر ارسال گردید ، بنا به گفته آقای میرزایی روند خرید و ارسال کودهای پایه در روزهای گذشته سرعت بیشتری به خود گرفته است.