در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان

بازدید میدانی مسوول پایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان از انبارهای ذخیره ی کارگزاران بیرانشهر در شهرستان خرم آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

مهندس حسین کریمی مسوول پایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان از انبارهای ذخیره ی کارگزاران نهاده های کشاورزی در شهر بیرانشهر سه شنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ بصورت میدانی بازدید بعمل آوردند.
 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید