اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از تامین و توزیع انواع کود شیمیایی در شهرستان دره شهر واقع در استان ایلام خبر داد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت در سه ماهه ابتدای سال مقدار 222 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان دره شهر توزیع شده است.

کلمات کلیدی : کود ایلام کشاورزان