اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از تامین و توزیع انواع کود شیمیایی در شهرستان سیروان واقع در استان ایلام خبر داد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت در سه ماهه ابتدای سال 1401 مقدار 129 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان سیروان توزیع شده است.

 

کلمات کلیدی : کود ایلام کشاورزان