اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

با حضور کارشناس توزیع، حمل و نگهداری ستاد در استان یزد و در محل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، سرپرست این شرکت طی جلسه ای به بیان مسائل و مشکلات در زمینه انبارها پرداخت. محمد حسن زارعیان سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد افزود: طی این جلسه مشکلات ساختمانی و نیازهای تاسیساتی بیان گردید تا به ستاد منتقل شود.