اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری 

سرپرست  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری از نمونه گیری کودسولفات پتاسیم گرانوله ارسالی شرکت مروارید ارسباران در محل انبار مرکزی  خبر داد.

مهندس محسن مهدوی گفت :با توجه به حمل و تخلیه  محموله  200 تنی کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله از شرکت مروارید ارسباران تولید کننده داخلی که در انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی صورت گرفته بود ، با حضور  کارشناسان شرکت از پارت 5نمونه برداری  انجام و جهت آزمایش و آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال شد.