اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: مقدار سه هزار و 519 تن انواع کود شیمیایی شامل دو هزار و 522 تن کود شیمیایی ازته، 684 تن فسفاته و 313 تن پتاسه از مبادی و انبار سازمانی شرکت به مقصد شهرستان بهار، در سه ماه نخست سالجاری حمل و در انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در آن شهرستان تخلیه شده است.

آقای الیاسی افزود کود شیمیایی تامین شده برای شهرستان بهار، بر اساس سامانه پهنه بندی و حواله های الکترونیکی  در اختیار کشاورزان منطقه قرار می گیرد.

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/