اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس نعمت قاسمی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از نمونه برداری پارت تکمیلی کود فسفاته گرانوله 13% در انبار سازمانی مرکزی رشت بدون حضور نماینده  شرکت تولیدی، توسط کارشناس بازرگانی شرکت روز چهارشنبه مورخ 8 تیرماه سال 1401 خبر داد.

 


نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/