اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مهندس نعمت قاسمی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از بازدید کارشناس ناظر بذر جهت ارائه و کنترل عملیات پاکسازی مزرعه مادری  نظارت بر وجین،مصرف کود سرک مرحله دوم و اطلاع رسانی در مورد زمان مبارزه تلفیقی با آفات ساقه خوار در روز پنجشنبه مورخ 9 خرداد ماه سال 1401 خبر داد.