اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: مقدار هزار و 360 تن انواع کود شیمیایی شامل 972 تن کود شیمیایی ازته، 300 تن فسفاته و 88 تن پتاسه از مبادی و انبار سازمانی شرکت به مقصد شهرستان تویسرکان، در سه ماه نخست سالجاری حمل و در انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در آن شهرستان تخلیه شده است.

آقای الیاسی افزود کود شیمیایی تامین شده برای شهرستان تویسرکان، بر اساس سامانه پهنه بندی و حواله های الکترونیکی  در اختیار کشاورزان منطقه قرار می گیرد.