اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

 

امروز سه شنبه 21 تیر ماه مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان در گفتگو با اصحاب رسانه از تامین وتدارک 5090،657تن کودازته از مبادی مختلف کشور به مقصد انبارهای ذخیره ی سراب چنگایی  ومرکزی شعبه لرستان خبر داد.

مهندس علیرضا احمدوندی در ادامه گفت :این مقدار کود شیمیایی در اول فروروردین ماه تا امروز وارد استان لرستان شده ودر حال توزیع وحمل به شهرستا ن های مختلف استان توسط کارگزارهای تحت نظارت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بصورت الکترونیک خواهد بود.

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/