اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، 

 

آقای علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از پایش کودهای شیمیایی در شهرستان ارومیه خبر داد و افزود: به منظور بازدید از انبار، پایش و نظارت منظم و مستمر بر نحوه توزیع کودهای شیمیایی در سطح استان آذربایجان غربی و موجودبرداری انبار کارگزاران توزیع کودهای شیمیایی، روز شنبه 18 تیر ماه سال جاری گروه پایش با حضور در شهرستان ارومیه از مراکز خدمات و انبار کارگزاران توزیع کودهای شیمیایی بخش خصوصی و تعاونی این شهرستان (3 مورد) بازدید به عمل آوردند.

 

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/