اخبار

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری، حمل و تخلیه بیست هزار  تن  انواع  نهاده های کشاورزی  ازمبداء انبارهای سازمانی ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،  در روز چهار شنبه، بیست و دوم تیر  ماه سال جاری،  ساعت 10 صبح، با هماهنگی کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/