اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛

محمدحسینی  سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران گفت: در جلسه مشترک این شرکت با مدیر تعاون روستایی استان تهران، مدیران جهاد  کشاورزی شهرستان های تهران ، پردیس و شمیرانات و مدیر باغبانی استان میزان 486 تن کود اوره اتحادیه تعاون روستایی شهرستان مذکور که از سال 99 تاکنون بلاتکلیف مانده بود بررسی گردید،

محمدحسینی افزود: از کودهای تخصیصی سال 99مقدار 72 تن تاکنون در انبارهای اتحادیه شهرستان های فوق بدون تخصیص باقی مانده بود که مقرر گردید این میزان با نظر سازمان جهاد کشاورزی استان بر اساس حواله الکترونیکی بین کشاورزان شهر تهران توزیع گردد،

محمدحسینی در پایان گفت : جهت تعامل بین تعاون روستایی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در خصوص نظارت بر نحوه عملکرد تشکل ها و کارگزاران تحت پوشش اتحادیه مقرر گردید بر اساس یک جدول مشخص کلیه سهمیه ها و نحوه توزیع ماهانه رصد و گزارش آن به دو دستگاه اعلام گردد.

 


نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/