اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

اکیپ نمونه برداری شرکت خدمات حمایتـی کشاورزی استـان آذربایجان شرقی و کارشناسان اعزامی در روز چهارشنبه مورخ 1401/4/22  در انبار سازمانی استان حضور و از کود فسفاته 13%  ارسالی از شرکت تدبیر شیمی آذران پارتی یک نمونه برداری بعمل آوردند.

نمونه ها جهت آنالیز به مرکز تحقیقات کرج ارسال خواهد شد.

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/