اخبار

رویکرد و اهتمام وزیر محترم جهاد کشاورزی برای اجرای طرح کشاورزی قراردادی برنج باعث گردید که امسال در سه استان شمالی، کشاورزان با آرامش به کار کشت برنج بپردازند و بدین ترتیب، تدابیر وزارت جهاد کشاورزی در زمینه مدیریت بازار، زمینه اجرائی پیدا نماید.

حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان خبر فوق اضافه کرد شرکت خدمات حمایتی در چارچوب این طرح، با توجه ضرورت فراهم شدن کودهای مورد نیاز با تامین، تدارم و توزیع 16046 تن انواع کودهای شیمیائی، 188000 لیتر انواع سموم دفع آفات نباتی و 260 تن انواع ارقام بذور برنج، نهاده‌های مورد نیاز، از کشاورزان برنج کار حمایت نمود.

 

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان فعالیتهای این شرکت جهت تامین نهاده های مورد نیاز کشت قراردادی برنج گفت: کشت قراردادی برنج برای نخستین بار در سال زراعی جاری در کشور به اجرا گذاشته شده است و از سیاست های جهاد کشاورزی دولت سیزدهم به شمار می رود. در مجموع امسال قرار بود کشت قراردادی در سطح ۴۵ هزار هکتار از اراضی شالیزاری کشور اجرایی شود که ۲۵ هزار هکتار معادل بیش از ۵۵ درصد سهمیه مازندران تعیین شد. در راستای اجرای این طرح مقرر شد که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، نهاده‌های کشاورزی از جمله بذر، کود شیمیایی و انواع سموم ضد آفت را در اختیار کشاورزان برنج کار قرار دهد. در این طرح پیش بینی شده در سال نخست اجرای آن بیش از ۱۰۰ هزار تن محصول برنج از شالیزارهای سه استان شمالی کشور برداشت شود

لازم به ذکر است، کشت قراردادی مبتنی بر تولید است که مطابق توافق بین خریدار و کشاورز و تعیین شرایط تولید و بازاریابی محصول انجام می شود. در این نوع کشت و کار، خریدار که معمولا شرکت‌ ها و صنایع غذایی هستند موظف به تعیین بهترین الگوی کشت، تامین نهاده‌های تولید با قیمت مناسب، آموزش و ترویج کشاورزان و بازاریابی می شوند. در این نوع کشت تمرکز کشاورزان روی برنامه ریزی تولید محصول باکیفیت با کمترین هزینه ها است و دیگر دغدغه ای برای فروش محصول خود نخواهند داشت.

 

 

کلمات کلیدی : شرکت خدمات