اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

جلسه ستاد تنظيم بازار به ریاست دکتر فرهاد زیویار، استاندار لرستان و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان، مدیر کل امور اقتصادی استانداری، رؤسای سازمان جهاد کشاورزی، صمت و تعزیرات لرستان، معاونین و مدیران مرتبط سازمان جهاد کشاورزی لرستان در محل سالن جلسات شماره يك استانداری برگزار شد. در این جلسه مهندس علیرضا احمدوندی مدیر  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان هم حضور داشتند. 

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/