اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان در سه ماهه ابتدای 1401 توانسته ایم میزان 600 تن انواع کود های شیمیایی مصرفی کشاورزی استان اصفهان شهرستان دهاقان را توزیع نماییم

کلمات کلیدی : تامین کود اصفهان