اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان گفت :نمونه برداری ازمحموله کود  فسفات گرانوله 13% با حضور معاونت فنی تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان صورت گرفت. صفایی افزود: از محموله ارسالی در انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان نمونه گیری انجام و جهت آزمایش و آنالیز به مرکز تحقیقات کاربری نهاده‌های کشاورزی ارسال شد

کلمات کلیدی : نمونه گیری کود اصفهان
نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/