اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از حمل 200 تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل از مبدأ پتروشیمی لردگان به انبار سازمانی استان در هفته گذشته خبر داد.

وی افزود: عملیات کیسه گیری محموله مذکور صورت گرفته و پس از ارایه آنالیز مرکز تحقیقات آماده انتقال به انبار کارگزاران و توزیع بین کشاورزان می باشد.