اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

پیش از ظهر امروز (۲۹ تیر ۱۴۰۱) مهندس نوفرستی، سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی و اعضای گروه پایش در وبینار آموزشی روش اجرائی پایش و نظارت شرکت کردند.

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/