اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری 

سرپرست  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ازتامین،حمل و توزیع بیش از 2هزار و155تن کودهای شیمیایی فسفاته ازنوع  سوپرفسفات تریپل و فسفاته 13درصد  در شهرستانهای استان چهارمحال وبختیاری   در چهار ماهه سال جاری  خبر داد.

مهندس محسن مهدوی  افزود: مقدار توزیع شده با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان توسط کارگزاران این شرکت جهت مصرف کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان توزیع گردید.

وی در ادامه گفت:کودهای فسفاته در سال جاری در شهرستانهای شهرکرد -خانمیرزا وبن بیشتر توزیع صورت گرفته است.

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/