اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، 

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی از توزیع کودهای ازته-فسفاته و پتاسه در شهرستان بوکان خبر داد.

علیرضا قربانی گفت: در تیر ماه سال جاری بیش از 4 هزار تن کودهای شیمیایی ازته-فسفاته و پتاسه بین کشاورزان استان توزیع شده است.

وی در ادامه افزود از این مقدار 1233 تن کود شیمیایی اوره از طریق شبکه کارگزاران شرکت بین کشاورزان شهرستان بوکان توزیع شده است.

 

 

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/