اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

 

امروز سه شنبه 4 مرداد ماه مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان در گفتگو با اصحاب رسانه از تامین وتدارک 8،021،467تن کودازته،فسفاته وپتاسه از مبادی مختلف کشور به مقصد انبارهای ذخیره ی سراب چنگایی  ومرکزی شعبه لرستان خبر داد.

مهندس علیرضا احمدوندی در ادامه گفت : این مقدار کود در اول فروروردین ماه تا امروز وارد استان لرستان شده ودر حال توزیع وحمل به شهرستان های مختلف استان توسط کارگزارهای تحت نظارت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بصورت الکترونیک خواهد بود.

احمدوندی ادامه داد این مقدار کود شیمیایی باتوجه به چیدمان جدید کود در انبار های شرکت به منظور استفاده ی حداکثری از فضای موجودی انبارها ی نهاده های کشاورزی ذخیره شده  وکاهش بار مالی برای اجاره ی انباردر انبار های خود شعبه دپو شده است.

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/