اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

مهندس خسرو عمرانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از ارسال نمونه کود سوپر فسفات تریپل به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی در مورخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۱ خبر داد.

مهندس عمرانی با اعلام این مطلب افزود: در راستای استقرار کنترل کیفی، نمونه کود سوپر فسفات تریپل تخلیه شده، بر اساس دستورالعمل نمونه برداری به آزمایشگاه مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال گردید.

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/