اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، 

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، از نمونه برداری 10 مورد از کودهای ارسالی به استان آذربایجان غربی در خرداد ماه سالجاری خبر داد. علیرضا قربانی با اعلام این مطلب افزود: با عنایت به انجام نمونه برداری از 2 مورد کود شیمیایی فسفات 13 درصد ارسالی از تولید کنندگان داخلی (آذرکیمیا اکسیر)، یک نمونه مربوط به کود شیمیایی اوره ارسالی از پتروشیمی لردگان  و 7 مورد از مبدا بندر عباس توسط کمیته نمونه برداری کود استان، نمونه های مأخوذه در محل انبار پلمپ و برای آنالیز به مرکز تحقیقات نهاده های کشاورزی ارسال گردید.