اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از نمونه برداری پارت تکمیلی کود سولفات پتاسیم پودری در انبار سازمانی مرکزی رشت بدون حضور نماینده شرکت تولیدی توسط کارشناس بازرگانی این شرکت مذکور روز یکشنبه مورخ 9 مرداد ماه سال  1401 خبر داد.

 


نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/