اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مهندس همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان بیان کرد:
 صبح روز شنبه مورخه ۲۲ مرداد ماه جلسه ای با حضور مهندس قاسمی مشاور و مجری کشت قراردادی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و معاون مالی اداری بازرگانی و کارشناس مسئول تولید بذر تشکیل شد که در خصوص ستاد برنامه ریزی و تصمیم گیری در خصوص نهاده های مصرف شده و همچنین نهاده های تحویل شده در طرح کشت قراردادی و تعیین تکلیف نهاده های مصرف شده خارج از طرح و مانده موجودی در انبارهای تعاونی بحث و گفتگو صورت گرفت.

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/