اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از تأمین، تدارک و توزیع 75 تن کود شیمیایی وارداتی در تیرماه سالجاری خبر داد.

عباس رسولی در ادامه افزود:

به منظور تأمین نیاز کشاورزان به انواع کود های شیمیایی، در تیرماه سالجاری 75 تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل وارداتی از مبدأ بندر عباس به انبارهای سازمانی شرکت حمل، و بوسیله شبکه عاملین توزیع متشکل از 53 کارگزاری و تعاونی تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین بین کشاورزان سطح استان توزیع گردید.