اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

 

امروز چهارشنبه 26 مرداد ماه مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان در گفتگو با رسانه ها از تامین وتدارک میزان 14 هزار تن کودازته،فسفاته وپتاسه(npk) از مبادی مختلف کشور به مقصد انبارهای ذخیره ی سراب چنگایی  ومرکزی شعبه لرستان خبر داد.

مهندس علیرضا احمدوندی با اعلام این خبر گفت :این میزان کود شیمیایی در اول فروردین ماه 1401تا امروز وارد استان لرستان شده واز این مقدار 4 هزارتن به شهرستا ن های مختلف استان حمل و توسط کارگزارهای تحت نظارت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بصورت الکترونیک  بین کشاورزان استان توزیع شده است.

وی در پایان گفت میزان 16هزار تن وارد انبارهای ذخیره کارگزاران استان شده و14 هزارتن بصورت الکترونیکی تحویل به کشاورز شده ومقدار 6 هزار تن کود های مختلف (npk) از نظر سیستمی در انبارهای کارگزاران وجود دارد و میزان 30 هزار تن تاکنون بصورت npk واردانبارهای ذخیره شعبه لرستان وکارگزاران شده است .


نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/