اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

 

علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از شرکت رابط روابط عمومی شرکت در جلسه برنامه ریزی هفته دولت در استان آذربایجان غربی در سالن جلسات ساختمان شماره یک سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان غربی روز یکشنبه 23 مرداد ماه خبر داد. 


نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/