اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازاریابی و امورمشتریان

سعیدی مدیر بازاریابی و امور مشتریان از برگزاری بیست و ششمین همایش از ۵۰ همایش  آموزشی ترویجی معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برنامه ریزی شده تا پایان سال در استان قم خبر داد .

وی با اشاره به اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در راستای حمایت از شرکت های تولید کننده کودهای کشاورزی داخلی علی الخصوص شرکتهای دانش بنیان  و  طرح خودکفایی کود های کشاورزی اقدام به برگزاری این همایشها می نماید.

 

 


کلمات کلیدی : همایش
نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/