اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازاریابی و امورمشتریان

سعیدی مدیر بازاریابی و امورمشتریان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: در راستا ی اجرای طرح خودکفایی کودهای کشاورزی و حمایت از تولیدگنندگان داخلی، علی الخصوص شرکت های دانش بنیان، بیست و هفتمین همایش از سری همایش های سال 1401 در استان قزوین و با حضور تولید کنندگان داخلی ، کارگزاران و مسئولین استان برگزار شد.

 


کلمات کلیدی : همایش
نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/