اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از اعلام وصول پارت 200 تن کود سوپر فسفات تریپل خبرداد.

وی با اعلام این خبر افزود: مقدار 200 تن کود سوپر فسفات تریپل تولیدی شرکت کیمیاداران کویر پس از نمونه برداری و آنالیز نمونه های ارسالی توسط مرکز مطالعات کاربردی نهاده های کشاورزی و  کسب تأییده از این نهاد آمادگی توزیع توسط شبکه کارگزاران سطح استان را دارا می باشد.