اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از برگزاری جلسه با مدیر شرکت حمل و نقل آبادان شعبه البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور هماهنگی برای تجهیز ناوگان حمل و نقل در راستای فرا رسیدن فصا کشت پاییزه و پیک مصرف کودهای شیمیایی در سطح استان و لزوم ارسال محموله های کارگزاران جلسه هماهنگی بین مدیران شرکت خدمات حمایتی و حمل و نقل آبادن در مورخ 1401/06/21 در دفتر مدیریت استان برگزار گردید.