اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از بازدید مهندس رضا افلاطونی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از انبار های سازمانی این استان خبرداد.

صبح روز دوشنبه مورخ 1401/06/21 رضا افلاطونی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به همراه عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و مدیر حراست سازمان جهاد کشاورزی استان جهت بررسی ظرفیت ها و نحوه ذخیره سازی کودهای شیمیایی یارانه ای از انبار های سازمانی این استان بازدید به عمل آورند وی در پایان با اعلام رضایت از نحوه نگهداری نهاده های کشاورزی از زحمات مدیر شعبه و کادر انبار تقدیر نمودند.