اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مهندس علی اکبر ندرلو مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ارسال نمونه کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی خبر داد‌.

مهندس ندرلو افزود: در راستای استقرار نظام کنترل کیفی نمونه کود سولفات پتاسیم گرانوله که در انبار سازمانی این شعبه تخلیه گردیده بود، بر اساس دستورالعمل های نمونه برداری به آزمایشگاه مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال گردید.

کلمات کلیدی : نمونه کود سولفات پتاسیم